PAM II Pracoviště přírodovědných procesů I

Vyhodnocení a predikce fyzikálních jevů v horninovém prostředí má význam pro mnoho aplikací - od tradičních oborů hornictví, vodohospodářství, stavebnictví až po aktuální výzvy jako využití geotermální energie, podzemní skladování plynu a ukládání vyhořelého jaderného paliva. Naší specializací jsou matematické modely a numerické simulace jevů proudění podzemní vody, transportu rozpuštěných látek, šíření tepla, napjatost a deformace a jejich vzájemné ovlivnění (sdružené procesy).

Máme zkušenost s využitím modelů a výpočtů v řadě různých aplikací a projektů. Pro Správu úložišť radioaktivních odpadů a Českou geologickou službu již přes 10 let poskytujeme modely pro vyhodnocení terénního průzkumu žulových masivů - lokality Potůčky (Krušné hory), Melechov a nově území Kraví hora (jako možná průzkumná lokalita SÚRAO) v blízkosti uranového ložiska Rožná. Spolupracujeme na mezinárodních projektech srovnávání modelů sdružených jevů v rozpukané hornině a v jílech uvažovaných jako inženýrská bariéra - Decovalex a Task Force EBS, které potvrzují mj. i kvality námi vyvíjených simulačních softwarů. Dále pro firmu RWE Gas Storage našimi výpočty přispíváme k optimalizaci provozu podzemních zásobníků zemního plynu. V rámci projektu MPO spolupracujeme na přípravě a vyhodnocení experimentu zahřívání horniny v podzemní laboratoři štoly Josef, analogu cyklického ukládání tepelné energie. Výpočty vedení tepla v hornině uplatňujeme i pro tepelné dimenzování hlubinného úložiště - hodnocení uspořádání vyhořelého paliva umožňující odvod tepelné výkonu při dodržení stanovené maximální teploty (spolupráce s Ústavem geoniky AV).

Kromě samotných výpočtů pracujeme i v terénu - ve spolupráci s dalšími institucemi provozujeme "podzemní laboratoř" ve vodárenském přivaděči Bedřichov, kde zavádíme systém online sběru a přenosu dat, z měření průtoků, teplot a dalších fyzikálních a chemických vlastností horniny a podzemní vody. Odkaz na samostatný web projektu: bedrichov.tul.cz.

Kontakt: Doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.
Modely přírodovědných procesů II