Pracoviště aplikace modelů (PAM)

Pracoviště aplikace modelů (PAM) se skládá ze 4 samostatných, nicméně úzce spolupracujících sekcí, jejichž výzkum aplikující moderní matematické metody a prostředky softwarového inženýrství je primárně zacílen do oblastí vývoje a inovací průmyslové a environmentální praxe.

Naše modely lze aplikovat na na široké spektrum problémů např. modelování vlastností technických textilií, modelování jevů v bariérách hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, vyhodnocení měření v podzemní laboratoři, automatická detekce geofyzikálních anomálií nebo optimalizace těžby v hnědouhelném dole.

Způsob řešení zahrnuje jak aplikaci komerčního simulačního softwaru, tak vývoj vlastního pro speciální úlohy, dále jak samotné výpočty, tak porovnání a vyhodnocení experimentálních dat. Nabídka výpočtů a software

Kontakt: Mgr. Jan Březina, Ph.D.
Vývoj matematických modelů
Kontakt: Doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.
Modely přírodovědných procesů I
Kontakt: Doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.
Modely přírodovědných procesů II
Kontakt: Ing. Josef Novák, Ph.D.
Modely technických procesů