budova cxi

iNTEC


iNTEC je jedno ze 4 oddělení materiálového výzkumu při Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technické univerzity v Liberci. Naše oddělení se specializuje primárně na výzkum v oblasti nanovlákenných aplikací a přípravy nanovrstev. Je unikátním spojením dvou nezávislých oborů – nanotechnologie a informatiky. Díky propojení dvou specializací tak disponuje významnou konkurenční výhodou. iNTEC se skládá z 11 pracovišť.

PRACOVIŠTĚ

APLIKACE NANOMATERIÁLŮ

nanovlakna

Pracoviště aplikace nanomateriálů je zaměřena na vývoj nových technologií pro přípravu nanomateriálů a jejich uplatnění především v technických směrech.

VÍCE

APLIKACE MODELŮ

informatika

Pracoviště aplikace modelů zpracovává jednak naměřená data charakterizující vlastnosti materiálů, a jednak se zabývá i vlastním výzkumem v oblasti vývoje modelů pro predikci vývoje fyzikálně-chemických procesů a SW inženýrství.

VÍCE